il Bainistíocht Teicneolaíochta: ( Gnéithe eagraíochtúla de chothabháil in áiseanna cúram sláinte ) (Paperback)

il Bainistíocht Teicneolaíochta: ( Gnéithe eagraíochtúla de chothabháil in áiseanna cúram sláinte ) By Jameson Rai Cover Image

il Bainistíocht Teicneolaíochta: ( Gnéithe eagraíochtúla de chothabháil in áiseanna cúram sláinte ) (Paperback)

Unavailable

(Bainist ocht Teicneola ochta)
T t bhacht mh adaitheach glactha ag Bainist ocht Teicneola ochta, agus t an tuairim roinnt anois nach f idir aon chinneadh n strait is pholaiti il sa r imse sl inte a scaradh scr d c ramach a dh anamh ar na gn ithe a bhaineann leo. Thairis sin, is l ir shofaistici lacht an trealaimh a 's idtear le haghaidh c naimh at ag ir n os sofaistici la go bhfuil g le h's id a bhaint as scileanna sonracha, at ags il agus comhl ntach le scileanna oibreoir traidisi nta, at in ann na t irg seo a roghn agus a 's id i gceart, chun's bh ilteacht na n-oibreoir sin a r th . othair agus oibreoir , chun c il ocht na seirbh se a chuirtear ar f il a fheabhs go lean nach agus chun costais cheannaigh agus bhainist ochta a laghd . agus t an ciont roinnte anois nach f idir aon chinneadh n strait is pholaiti il i r imse na sl inte a scaradh scr d c ramach a dh anamh ar na gn ithe a bhaineann leo leis an teicneola ocht.
Product Details ISBN: 9798361808977
Publisher: Independently Published
Publication Date: November 2nd, 2022
Pages: 90
Language: Irish